Ιατρείο

Αρχική

ΑναστάσιοςΚ. Γυφτόπουλος MD, MSc, PhD                                                
Ακτινοδιαγνώστης - Στρατιωτικός Ιατρός
Διδάκτωρ  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής  Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας 251 Γ.Ν.Α.